EVENTS / BESKÆFTIEGELSE / SAMSKABELSEJOB BootCamp 2020/21

Projektledelse, koordinering, udvikling

og implementering for Jobcenter Aarhus 


Aarhus Kommune hyrede VisionPilot til projektledelse, koordinering udvikling og implementering af et nyt tiltag for at mindske dimittend-ledigheden i Aarhus. 

Konceptet er en uge fyldt med viden, netværk og jobmuligheder.


Se mere her:

www.visionpilot.dk/job-bootcamp-2021 

www.jobbootcamp.dk

www.facebook.com/jobbootcampaarhus

www.linkedin.com/company/job-bootcamp-2020

JOB BootCamp Logo 2
IMG_20210913_113903
_DSC7017
IMG_20200729_095951
thumbnail
IMG_20210917_111802
IMG_20210913_122652
IMG_20210916_114151
Slide4
Slide5
Slide13

DIGITALISERING / KONCEPT


De Digitale Frontløbere

Aarhus Kommunes projekt 


MSB har i 2019 igangsat et aktivt læringsforløb, hvor 50 ledere og medarbejdere på tværs mødtes til i alt fem FremtidsSaloner for at sætte fokus på både mindset og skillset, der kræves, for at arbejde i en ny digital virkelighed. Derudover også at blive klogere på, hvordan man i MSB kan implementere de mange nye teknologier og digitale løsninger til gavn for både borgere, medarbejdere - og MSB.


VisionPilot spillede en stor rolle i både udviklingen og implementeringen af konceptet. 


De Digitale Frontløbere blev også præsenteret i form af en workshop afholdt af VisionPilot og Aarhus Kommune på den internationale AAL Konference

(Active Assisted Living - slogan: Aging well in the digital world). Link


Foto af Zuzette R. Keldorff - Hanne Marklund til jobsamtale hos fair proxy robot

UNDERVISNINGSMATRIALE / KRITISK TÆNKNINGUndervisningsmatriale til Undervisningsministeriet


Download her: www.duu.dk/nyhed-visionpilotVisionPilot har udviklet materiale til fri afbenyttelse om kritisk tænkning overfor medier med udgangspunkt i integration; samt om fejlslutninger og selvreflektion over ens egne holdninger og argumentationer. Materialet er tilgængeligt på Undervisningsministeriets hjemmeside. Se ovenfor.


digitale frontløbere
69340294_1282239918602734_6156665160153956352_n
IMG_20200323_092716
69647439_2377282115867495_1827385323181572096_n - Kopi

FOREDRAG / DIALOGDialogForum på Randers Realskole
Randers Realskole havde inviteret projekt #NUance fra VisionPilot på besøg. Vi præsenterede først kritisk tænkning, medier vs. virkelighed samt personlige fortællinger fra unge med anden etnisk baggrund.


Med i alt over 200 elever, fordelt på to sessioner var der rig mulighed for at stille spørgsmål gennem en app og få svar på alt fra fordomme, kultur og til religion. 


WORKSHOP / GRØN OMSTILLING


Lad Græsset Gro

Grønt Mindset og Idéworkshop for Visbjerg Hegn i Mårslet. 


 

Bestyrelsen i Visbjerg Hegn ønskede at gentænke deres grønne område med mere bæredygtighed og biodiversitet. VisionPilot faciliterede en IdéSalon og en ImplementeringsSalon, som har mundet ud i et grønt koncept, som nu er ved at bliver realiseret under devisen "Lad Græsset Gro".

 

nuance
nuance
nuance
nuance
nuance
visionssalon
visionssalon
toustrup mark

VISIONSSALON / FACILITERING


VisionSalon med Toustrup Mark


Bofælleskabet Toustrup Mark ønskede en ny vision for stedet. De blev ført gennem en SamtaleSalon om værdier og normer og derefter en VisionsSalon, hvor de kortlagde, udviklede og planlagde den videre proces med fastlæggelsse af visonen og et idekatalog for fremtiden. 


HOLDNINGSSALON / FACILITERINGHoldningsSalon om kløfter for Undervisningsministeriet 
Vi gennemførte en salon for UVM, hvor kritisk debat og holdninger blev udfordret. Gennem debat og efterfølgende refleksionsøvelser, skulle deltagerne analysere hvorvidt deres argumenter og holdninger var funderet i kritisk tænkning eller følelser og værdier, samt om de brugte fejlslutninger i deres argumenter.


vison
vision
kløfter
holdningssalon
workshop

VISIONSSALON / FACILITERING


VisionSalon med Midtjysk Tandlægeforening


Midtjysk Tandlægeforening skulle klædes på til at starte deres arbejde med foreningens vision for fremtiden. VisionPilot udviklede en proces ramme og faciliterede en proces, hvor de endte ud med ideer og plan for videre arbejde.KONCEPTUDVIKLING / MOVEMENT#NUance


#NUance er en movement for et sundt kritisk miljø i Danmark, der kan fremme bedre forståelse, give ny viden og nye perspektiver. Debatten på internettet er domineret af et lille mindretal med meget ydergående synspunkter, som gør de sociale medier til et polariseret miljø, hvor konflikter optrappes og virkeligheden ikke skildres. Vi ønsker en mere nuanceret og faktabaseret tilgang til dialog og debat. Derfor har vi startet dette projekt, for at få det danske samfund på banen med kritisk tænkning og nuanceret dialog og fortællinger. 


www.facebook.com/merenuancenu

AarhusSkills
AarhusSkills
AarhusSkills
AarhusSkills
AarhusSkills
AarhusSkills
AarhusSkills
AarhusSkills
AarhusSkills
AarhusSkills
AarhusSkills
AarhusSkills
nuance
nuance
nuance
integration
integration
integration
integration
integration
inklusion
inklusion

KONCEPTUDVIKLING / EVENTKOORDINERINGAarhusSkills

Aarhus Kommunes projekt


AarhusSkills præsenterer de mange uddannelsesmuligheder, som erhvervsskolerne i Aarhus tilbyder. Her kan elever og lærere på 7. – 10. klasse få information om erhvervsuddannelserne, møde vejledere og studerende, prøve fagrettede aktiviteter m.m. Desuden gennemføres Skills Stafetten for 8. klassetrin. Seks deltagende hold fra AarhusSkills deltager hvert år i DM i SkillsStafetten. METODEUDVIKLING / EU PROJEKT


HollyWoodge

Aarhus Kommunes projekt


Beskæftigelsesforvaltningen I Aarhus Kommune ønskede i forbindelse med 2017 Kulturhovedstaden at teste, hvordan man bedre kunne udnytte sammenhængen mellem kultur og beskæftigelse. Kunstnere, operasangere, gøglere, ledige og iværksættere fra fire byer I Europa arbejdede sammen om at skabe kreative businessideer og crosspolination. Vi samlede også et team fra Gellerup “Kultur I Beton” med blandede baggrunde, som udviklede et koncept med at udnytte de kulturelle kræfter I udsatte områder. Vi hjalp med at facilitere processerne, planlægge events og udvikle metoder.


HollyWoodge er nu blevet udvalgt af EUkomiteen som metodeforbillede


JOB'OP
JOB'OP
JOB'OP
integration

DIALOGMØDE


Dialog i Gellerup

Aarhus Kommunes projekt
Vi hjalp Aarhus Kommune med at arrangere og facilitere et dialogmøde i Gellerup, hvor lokale og interesserede kunne komme og være i dialog med rådmændene Thomas Medom og Rabih Azad-Ahmad.


Rådmændene fik lyttet og snakket, og der blev opsamlet viden til videre brug i Aarhus Kommune.


HollyWoodge
HollyWoodge
HollyWoodge
HollyWoodge
HollyWoodge
HollyWoodge

PILOTPROJEKT / HÅNDHOLDT INDSATS


JOB'OP - Nytænke Jobindsats i Gellerup

Aarhus Kommunes projekt


Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune ønksede at teste, hvordan de kunne være jobcenter på en ny og mere nærværende måde i Gellerup. Vi medvirkede med konceptudvikling, guerilla marketing, mobilisereing og workshopafholdelse. Det resulterede i fire prøvehandlingsforløb, hvor ca. 200 fra ledige og /eller jobsøgende fra Gellerup kom for at få hjælp i deres jobsøgningsbestræbelser. Flere fik job efterfølgende.


Denne indsats blev efterfølgende fulgt op med en håndholdt indsats i Skovgårdsparken, hvor også en del kom i job.

Gellerup
Gellerup
Gellerup
Gellerup
Udviklingsworkshops
Udviklingsworkshops
Udviklingsworkshops
Udviklingsworkshops

WORKSHOPS


Udviklingsworkshops med bl.a polsk jobcenter


Sammen med Aarhus Kommune har vi afholdt en række workshops, heriblandt for et polsk jobcenter, som ønskede at få nye ideer til at transformere deres arbejdsplads, som led i et større EU-projekt.


Derudover har vi også lavet workshops med Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommunes IT-, juridiske- og udviklingsafdelinger, som også ønskede nye perspektiver og ideer, samt workshops for offentlige chefer i Danmark på Beskæftigelseskonferencen 2017.   DIALOGMØDE


Fælles ansvar for vores unge


Vi gennemførte et dialogmøde omkring indsatsen mod radikalisering på den ene side og dæmonisering på den anden side.


Der var stærke beretninger fra Karolina Dam, som er mor til Lukas Dam der blev dræbt i Syrien, hvor han kæmpede for Islamisk Stat. Imam Mahmoud Hamid fortalte om sit syn på radikalisering og sammen med publikum blev der skabt dialog og ideer til at løse problemstillingen.


DIALOGMØDE
DIALOGMØDE
DIALOGMØDE

PROJEKT / SOCIAL & INTEGRATION


De Blå Stjerner


De Blå Stjerner startede som et projekt, hvor en gruppe somalisk-danske unge holder foredrag, hvor de fortæller om dem selv, deres liv og opvækst her i Danmark med det formål at nedbryde fordomme.


Vi har støttet op om projektet med bl.a. fordrag, tv-optræden i Go'Danmark på TV2, lavet et fodbold arrangement i Gellerup med TV2 Østjylland om at øge stemmeprocenten; og samarbejdet med Århus Kommune om et velkomst arrangement for flygtninge med mere end 500 deltagere.

de blå stjerner
de blå stjerner
de blå stjerner
de blå stjerner
de blå stjerner
de blå stjerner

WORKSHOPS / MARKETING & DESIGN


Konceptudvikling, Workshops og

Visuelt Design til Den Grønlandske ErhvervsmesseD. 6.-7. september 2017 gennemførte Det Grønlanske Hus Den Grønlandske Erhvervsmesse i Aarhus med det formål at forbedre foretnignsmulighederne mellem Grønland og Danmark. http://nukiga.dk/messe/


VisionPilot stod for konsultering og grafisk matrialer ift. markedsføringen af messen, samt udviklingen og faciliteringen af fire workshops og hele set-up konceptet for messedesign og -implementering.


Konceptudvikling
Konceptudvikling
workshop
workshop
workshop

KONSULTERING / RESEARCH & DATAINDSAMLING


Undervisningsmateriale til spansk


Peru – 2016. Dette var et unikt projekt, som var udført for forlaget EA. Opgaven bestod hovedsalig i udarbejdelse af undervisningsmateriale til spansk til diverse handelsskoler landet over. Omdrejningspunktet for undervisningsmaterialet var Peruviansk kultur og traditioner, samt personlige historier fra de lokale. Her lavede vi interviews, videoklips og billeder til både spansk bøger, lyd og minidokumentar.       


undervisning
gellerup

Projekt / Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad


Kultur I Beton


’Kultur I Beton’ er et projekt som er sprunget ud af det store Kulturhovedstadsprojekt ’Hollywoodge’, hvor kunstnere, iværksættere, erhvervsfolk og kreative fra fire lande samarbejder med at skabe kreativt entreprenørskab.


Gellerup blev inddraget, da der var et grundlag for at skabe en multi-talent gruppe, som også kunne byde ind med kreative business ideer. Gellerup gruppen  gennemgik fire  faciliterede idegenererings-workshops for at udvikle et koncept, som var en del af den store Hollywoodge event d. 18. maj 2017, hvor ca. 60 personer fra projektet kom og deltog sammen med ca. 100 inviterede fra Aarhus.

KURSUS / SOCIAL & INTEGRATION


Netværk – Ligeværd og Integration.


Den absolut vigtigste faktor for vellykket integration er NETVÆRK. Det er  vigtigt for nyankomne at de bliver inviteret ind i netværk. Mange her i Danmark er ikke bevidste om, hvor vigtigt det er. Og mange danskere tænker ikke selv over, hvor ofte de anvender netværk, når de har brug for det.


VisionPilot holdt foredrag og workshop for Alternativet Aarhus om dette tema.

integration
integration

UDVIKLING / INTEGRATION


Forbedring af tolkeydelser i Danmark


Det er forkert at tro, at enhver tosproget person kan være tolk, da det kræver så meget mere end bare sprogfærdigheder. For at være i stand til at kunne videregive information korrekt, har tolken nemlig brug for at besidde omfattende forståelse af både sproglige og kulturelle nuancer, samt være bekendt med emnet, tolken beskæftiger sig med. Derudover er det nødvendigt at tolken er i stand til at leve sig ind i klienters verden og få dem til at føle sig trygge. I mange situationer går vigtige informationer tabt i en samtale, hvis tolken ikke besidder disse egenskaber. VisionPilot har bistået Tolkecentralen med at udvikle deres processer hertil. læring

MARKEDSFØRING / VISUELT DESIGN


Visuel identitet, SoMe og marketingstrategier


Udvikling af visuelle matrialer og strategier for bl.a Beskæftigelseskonferencen 2017, Job On the Run og andre projekter i Aarhus Kommune. Derudover har vi også udviklet alternative visitkort til brug i en markedsføringskampange for Go'Proces og Albatros.

Videoproduktion
Videoproduktion
Videoproduktion
Videoproduktion

UNDERVISNING / UDVIKLING


Øge motivation til læring40% af elever synes, at deres undervisning er ensformig. Den nye reform gør innovation til et obligatorisk element i folkeskolen, men få modtager reel innovationsundervisning og endnu færre ved, hvordan man bruger en kreativ proces. Dette er på trods af, at eleverne her udvikler vigtige færdigheder. så som: problemløsning, empati og kreativ tænkning.


VisionPilot forsøger at øge elevers viden om udvikling og innovation og bruge det som et redskab til at øge deres motivation til at lære.

design
design
design
design
design

MARKEDSFØRING / VIDEOPRODUKTION


Videoproduktion til bl.a. Aarhus Kommune og DAMRC


Udviklingen af ideer, storyboard og produktion af videoer til Aarhus Kommune, fx borgerfokuserede fortællinger om tiltag i Aarhus Kommune til Social- og Beskæftigelsesudvalget; projektledelse på videoer til Job On the Run; video evalueringer af projekterne Den Gode Galskab og Ligestillet Støtte; derudover også en konceptvideo, der viser de problemstillinger, som DAMRC arbejder med at forbedre.

Skal vi samarbejde?


SE VORES SENESTE PROJEKTER